Trenutna pravila glede migracij in azila v Evropski uniji niso več ustrezna ugotavljajo razpravljalci na evropskem političnem parketu. A poti naprej ni, saj se države strinjajo predvsem varnostnega dela reforme, denimo glede zaščite zunanje meje EU, manj pa glede solidarnosti, ki naj bi izkazovale države med sabo in si pomagale, ko je določena članica soočena s povečanim migacijskim pritiskom. Luka Robida, Špela Novak in Matjaž Trošt se v tokratnem abcEU lotevajo vidnih posledic neuspešnega dogovarjanja med članicami.

Evropska unija vse od zadnje večje migrantske krize pred šestimi leti snuje nova azilna pravila

Trenutna pravila glede migracij in azila v Evropski uniji niso več ustrezna ugotavljajo razpravljalci na evropskem političnem parketu. A poti naprej glede lanskega predloga Evropske komisije očitno ni, saj se države strinjajo predvsem varnostnega dela reforme, denimo glede zaščite zunanje meje EU. Manj pa glede solidarnosti, ki naj bi izkazovale države med sabo in si pomagale, ko je določena članica soočena s povečanim migacijskim pritiskom.

Luka Robida, Matjaž Trošt, Špela Novak