Trenutno je 21 od 27 članic Evropske unije članic Severnoatlanstkega zavezništva. Tokratni abcEU prinaša predvsem razpravo o vremenu ter o odnosu med organizacijama, ki imata sedeža le nekaj kilometrov narazen.

Organizaciji, ki imata sedeže le nekaj kilometrov narazen, sta šele v tem stoletju formalizirali stike

Trenutno je 21 od 27 članic Evropske unije članic Severnoatlanstkega zavezništva, sodelovanje med organizacijama pa je v zadnjih letih vse boljše. V teh dneh se zunanji ministri zveze Nato sestajajo v Rigi, kar prinaša zanimivo iztočnico za dešifriranje nekaterih pojmov, vezanih na obe organizaciji, prav tako za "poglobljeno" razpravo o vremenu.

Luka Robida, Matjaž Trošt