Osnovnošolci in srednješolci se vsako leto na različnih tekmovanjih pomerijo v znanju materinščine, matematike, tujih jezikov, logike, kemije in fizike ter v številnih drugih področjih. Najuspešnejši med njimi se s priznanji nato potegujejo za štipendijo za nadarjene. Pred dobrimi tremi leti je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciranja tekmovanj iz znanj, udeležbo na mednarodnih olimpijadah in sofinanciranje drugih tekmovanj preneslo na Zavod za šolstvo. Organizatorji uglednih tekmovanj z dolgoletno tradicijo, ki so letos izpadla iz financiranja, so do zavodovih potez kritični.

Organizatorji uglednih tekmovanj z dolgoletno tradicijo, ki so letos izpadla iz financiranja, so kritični

Osnovnošolci in srednješolci se vsako leto na različnih tekmovanjih pomerijo v znanju materinščine, matematike, tujih jezikov, logike, kemije in fizike ter na številnih drugih področjih. Najuspešnejši med njimi se s priznanji nato potegujejo za štipendijo za nadarjene. Pred dobrimi tremi leti je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciranje tekmovanj iz znanj, udeležbo na mednarodnih olimpijadah in sofinanciranje drugih tekmovanj preneslo na Zavod za šolstvo. Organizatorji uglednih tekmovanj z dolgoletno tradicijo, ki so letos izpadla iz financiranja, so do zavodovih potez kritični. Mija Kordež iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije ne razume, kako so v dvoletnem razpisu nekatera njihova tekmovanja v prvem letu pridobila sredstva, ob enakih pravilih, organizaciji in stroških pa v drugem letu ne.

Zvezi za tehnično kulturo Slovenije so zavrnili sofinanciranje za tekmovanja iz znanja kemije, logike in naravoslovja, Društvu matematikov, fizikov in astronomov pa za tekmovanja v znanju matematike. Dr. Vinko Logaj z Zavoda za šolstvo zavrača vse očitke glede neupravičene zavrnitve in obenem pojasni, da gre za dvosmerni razpis, oba izvajalca sta bila med drugimi izbrana za potencialna upravičenca.

“Zavod Republike Slovenije za šolstvo je za sofinanciranje šolskih tekmovanj, ki so potekala v šolskem letu 2016/2017, prejel 67 vlog za posamezna tekmovanja. Odobrenih je bilo 51 vlog, zavrnjenih pa 16. Razlog za zavrnitev večine vlog je bilo dejstvo, da je organizator tekmovanj iz drugih javnih virov pridobil sredstva v višini, ki je presegala z javnim razpisom določene upravičene stroške tekmovanja. Dvojno financiranje iz javnih sredstev pa je prepovedano.”

Mag. Ciril Dominko iz Društva matematikov, fizikov in astronomov na besede Zavoda, da so vloge v večini zavrnili zaradi dvojnega financiranja iz javnih sredstev, ki je prepovedano, odgovarja.

“Problem je v tem, da s kotizacijo, ki jo pobiramo, ne financiramo le enega dela tekmovanja. Tekmovanje se začne s šolskim, nadaljuje z regijskim in državnim, sledi izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo, priprave ekipe in na koncu olimpijada.”

Tako v Zvezi za tehnično kulturo kot tudi v Društvu matematikov, fizikov in astronomov želijo, da bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravilo upravni nadzor nad Zavodom, prevzelo pravilnik in uredilo kriterije za sofinanciranje teh tekmovanj. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič odgovarja, da bodo organizirali tako imenovani programski svet, ki bo prevetril veljavni pravilnik.

“Veljavna pravila je treba spoštovati. Razumem tudi refleksije organizacij, vendar moramo upoštevati upravičenost stroškov.”

Tadeja Bizilj