Novo šolsko leto prinaša spremembe pri številu ur, ki ga bodo v osnovnih šolah namenili gibanju. V t.i. razširjenem programu, ki ga bodo izvajali v osnovnih šolah, bo eden od treh sklopov posvečen tudi gibanju in zdravju za dobro psihično in fizično počutje. Da je smiselno imeti tovrstne programe, dokazuje tudi kmalu končani projekt Zdrav življenjski slog, s katerim so zaustavili naraščanje debelosti pri slovenskih otrocih. Podrobnosti o programu, ki bo prinesel 5 ur gibanja na teden, in nekaterih pomislekih pa v prispevku Tine Lamovšek.

Bo program Zdravje in gibanje v osnovnih šolah uspešno nadomestilo kmalu končani Zdrav življenjski slog?

V petek, 31.8., se končuje evropski projekt Zdrav življenjski slog, nadaljuje pa ga program Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (področje A). Gre za enega od treh področij, ki bo del 3-letnega razširjenega programa osnovnih šol. Ostali dve področji sta Kultura in tradicija (Področje B) ter Vsebine iz življenja in dela osnovne šole (Področje C).

V celotnem razširjenem programu, ki zajema tri področja, bo sodelovalo 19 osnovnih šol, v tistem, ki se posveča Zdravju in gibanju, pa 127.

»Osnovne šole so se zavezale, da bodo učencem od 1. do 9. razreda omogočile 5 ur gibanja na teden,« pojasnjuje direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Doda, da ni nujno, da se bodo te vsebine izvajale zgolj po pouku, lahko se bodo tudi v vmesnem času.

Vodjo nacionalnega sistema SLOfit Gregor Starc s Fakultete za šport skrbi med drugim pomanjkanje strokovnosti. Želja je bila, da bi program Gibanje in zdravje nadaljevali športni pedagogi, zdaj bodo to vlogo lahko prevzeli tudi razredni učitelji.

To, da bodo program Gibanje in zdravje vodili tudi razredni učitelji, ne nujno športni pedagogi, je za Gregorja Starca korak nazaj.

Pomisleke o nestrokovnosti zavrača Vinko Logaj, saj da »je učitelj razrednega pouka usposobljen tudi za športno vzgojo na razredni stopnji«. Rešitve pa da bodo odvisne od kadrovskih zmožnosti posameznih šol, še dodaja.

Na 3-letni poskus Zdravje in gibanje pozitivno gleda ravnatelj OŠ Ivana Groharja Marko Primožič. Na kakovost rezultatov bodo vplivale šole same, saj bo od njih odvisno, kako zagreto bodo pristopile k temu programu: “Avtonomija šole bo tu imela glavno vlogo, torej, kako bomo vse skupaj izpeljali, bo odvisno od nas samih.”

Po prepričanju Marka Primožiča bo na uspeh projekta vplivala vsaka OŠ posebej s svojim izborom učiteljev, ki bodo sodelovali, kot tudi, kako bodo stvar predstavili staršem, predvsem pa, kako bodo navdušili posamezne učence.

Tina Lamovšek