Generalna skupščina OZN je pred štirinajstimi leti 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. Ta genetska posebnost vpliva na posameznikove fizične in intelektualne sposobnosti. V Sloveniji se osebe z Downovim sindromom (DS), starši, sorojenci in drugi sorodniki ter strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s posamezniki z Downovim sindromom, združujejo v Društvu Downov sindrom Slovenija.

Datum 21. 3. simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru

Generalna skupščina OZN je pred štirinajstimi leti 21. marec razglasila za svetovni dan downovega sindroma. V Sloveniji se osebe z downovim sindromom (DS), starši, sorojenci in drugi sorodniki ter strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s posamezniki z downovim sindromom, združujejo v Društvu Downov sindrom Slovenija, katerega predsednica je dr. Jana Šelih.

14 let ni dolga doba, ozaveščenost o ljudeh s posebnimi potrebami pa je vse večja, downov sindrom se hitreje opazi, zato lahko rečemo, da so naši otroci glasniki vseh oseb s posebnimi potrebami.

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom ozaveščanja javnosti, pa tudi za starše je pozitivno, če lahko delijo svoje občutke z drugimi, izvedo marsikaj, česar ne bi izvedeli drugje.

Včasih so se družine držale bolj zase, zdaj se to morda bolj odpira, saj vidijo, da jim to pomaga v vsakdanjem življenju. Geslo letošnjega dne je Nihče naj ne ostane zadaj. Tudi če imamo omejitve, imamo pravico, da nismo zadaj.

Društvo družinam otrokom z downovim sindromom omogoča vključitev v program opolnomočenja v obliki seminarjev ob koncih tedna, na katerih si družine izmenjujejo izkušnje, sodelujejo pa tudi z društvom Spominčica, saj odrasle z downovim sindromom lahko že kmalu po 50. letu doleti alzheimerjeva bolezen.

Lucija Fatur