Teletekst je sistem za enosmerni prenos znakovnih informacij preko televizijske mreže. Prenos podatkov poteka vzporedno s televizijskim signalom posameznega programa. Z uporabo posebnih funkcij, ki jih omogoča televizijski sprejemnik, lahko uporabnik pregleduje posredovane vsebine, navadno so to novice, napovedniki, med njim najdete tudi radijski spored. Matej Rijavec, iz Multimedijskega centra RTV Slovenija je med drugim o teletekstu napisal tudi diplomsko nalogo.

Zadnja raziskava o uporabi teleteksta je bila opravljena pred petimi leti. Takrat se je izkazalo, da ga vsak dan uporablja skoraj 19% Slovencev.

Teletekst je sistem za enosmerni prenos znakovnih informacij preko televizijske mreže. Prenos podatkov poteka vzporedno s televizijskim signalom posameznega programa. Z uporabo posebnih funkcij, ki jih omogoča televizijski sprejemnik, lahko uporabnik pregleduje posredovane vsebine, navadno so to novice, napovedniki, med njim najdete tudi radijski spored. Matej Rijavec, iz Multimedijskega centra RTV Slovenija je med drugim o teletekstu napisal tudi diplomsko nalogo.

Teletekst je prvi predstavnik digitalnega novinarstva v Sloveniji in v tujini. Danes poznamo internetno novinarstvo ter socialna omrežja – Twitter Facebook,… začetnik vsega tega je ravno teletekst. Je prvi medij na zahtevo.

Mnogi mu pravijo tudi otrok analogne televizije.

Zadnjo raziskavo o uporabi teleteksta smo opravili pred petimi leti. Takrat se je izkazalo, da ga vsak dan uporablja skoraj 18.8% Slovencev. Danes so številke nekoliko nižje.

Začetki teleteksta, nekateri so ga imenovali tudi elektronski časopis, segajo v 70. leta 20. stoletja, ko ga je prvič (leta 1974) oddajala televizija BBC. 7. maja 1984 je bil nato prvič oddajan tudi iz slovenske televizije, takratne RTV Ljubljana. Točno danes mineva 35 let.

Na začetku delovanja, je bil radio eden izmed osnovnih virov za delovanje teleteksta. Kakor danes je imel tudi v preteklosti Radio Slovenija močno razvejano mrežo dopisnikov. Posledično je prejemal novice iz vseh koncev Slovenije in tega se je z veseljem poslužil tudi teletekst.

Skoraj tretjina uporabnikov teleteksta danes do vsebin dostopa prek spletne strani RTV Slovenija.

 

Marko Rozman