Dva dni potem, ko ga je predsednik vlade predstavil kot kandidata za evropskega komisarja, je Janez Lenarčič stopil pred novinarje v Bruslju. Kot za Slovenijo izjemno zanimive je med drugim izpostavil okolje in raziskave in regionalno politiko. Izrazil je upanje, da ga bo predsednica komisije presojala po strokovnosti in sposobnosti, čeprav išče ženske. Ne glede na domače očitke, med drugim o nepolitičnosti, pa v evropskem parlamentu upa na podporo vseh poslancev iz Slovenije.

Pogovor s kandidatom za evropskega komisarja Janezom Lenarčičem

Dva dneva po tem, ko ga je predsednik vlade predstavil kot kandidata za evropskega komisarja, je Janez Lenarčič stopil pred novinarje v Bruslju. Kot za Slovenijo izjemno zanimive je med drugim poudaril okolje in raziskave in regionalno politiko. Izrazil je upanje, da ga bo predsednica komisije presojala po strokovnosti in sposobnosti, čeprav išče ženske. Ne glede na domače očitke, med drugim o nepolitičnosti, pa v Evropskem parlamentu upa na podporo vseh poslancev iz Slovenije.

Upam, da bo predsednica presojala po strokovnosti in sposobnosti. Lizbonska pogodba med merili za izbiro komisarjev ne navaja poklicnih usmeritev ali da mora to biti politik. Merila iz pogodb izpolnjujem in ne vidim razlogov za diskriminacijo na podlagi katerega koli drugega osebnega kriterija.

Opazil sem, da predsednica ni uporabila izraza politična komisija, torej da bi ona imela politično komisijo, kot je to najavljal njen predhodnik.

Erika Štular