Na Brdu pri Kranju je potekala 5. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Osrednja tema konference, ki se je udeležujejo ravnatelji iz vse Slovenije, so bile tudi novosti v vrtcih in šolah v novem šolskem letu in kakovost izobraževanja. Med poudarke sodi tudi pomen pedagoškega vodenja in kakovost izobraževanja učiteljev. Ministrstvo za izobraževanje večjih sistemskih sprememb v osnovnih in srednih šolah letos ne načrtuje. Minister Pikalo je napovedal spremembo zakona o vrtcih, s katero naj bi preprečili anomalije, kot je bil primer zasebnega zavoda Kengurujčki, kjer naj bi surovo ravnali z malčki. Na področju srednjih šol poteka proces prenove gimnazijskega programa. V srednje šole pa namerava ministrstvo uvesti tudi predmet državljanske vzgoje. V pripravi je tudi strategija za delo z nadarjenimi učenci, ki so zdaj pogosto zapostavljeni. Glede Bele knjige pa je minister povedal, da so posvete in analize že opravili, proces priprave pa še poteka.

Na Brdu pri Kranju je potekala 5. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov

»Pomembno je, da učitelje in vse strokovne delavce, ki sodelujejo v vzgoji in izobraževanju, pripravimo na izzive 21. stoletja. Oni so namreč tisti, ki na otroke prenašajo znanje.« To je na konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki poteka na Brdu pri Kranju, izpostavil minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Osrednja tema konference, ki se je udeležujejo ravnatelji iz vse Slovenije, so bile tudi novosti v vrtcih in šolah v novem šolskem letu in kakovost izobraževanja.

Velik poudatek je bil tudi na pomenu pedagoškega vodenja in kakovost izobraževanja učiteljev. Minister Jernej Pikalo je izpostavil predvsem karierni razvoj učiteljev. Po njegovem je namreč pomembno, da učitelje in vse strokovne delavce, ki sodelujejo v vzgoji in izobraževanju, pripravijo na izzive 21. stoletja. Oni so namreč tisti, ki na otroke prenašajo znanje. Sicer pa je izzivov, s katerimi se trenutno soočajo ravnatelji, veliko. Tako vsaj pravi Roman Brunšek, ravnatelj osnovne šole Škofljica, ki je z več kot 1200 učenci ena največjih šol v Sloveniji. Biti ravnatelj je po njegovem mnenju danes izjemno težko. Temeljno poslanstvo ravnatelja je po njegovem pedagoško vodenje, a težava je pogosto v tem, da imajo ravnatelji tudi veliko drugih nalog, zaradi česar jim zmanjka časa za delo z učitelji. Sam se denimo veliko ukvarja s problemom prostorske stiske, saj se je v zadnjih letih na njihovi šoli število otrok znatno povečalo. Kot je povedal, pa je veliko tudi izzivov pri samem pedagoškem delu. V razredih imajo denimo učitelji pogosto otroke, ki imajo zelo različne potrebe. Na eni strani učence, ki so zelo nadarjeni, in na drugi učence, ki potrebujejo več strokovne pomoči. Pa tudi otroke, ki imajo velike primanjkljaje na vzgojnem področju. Ravnatelj Brunšek pa je izpostavil še en ključni izziv, ki se ga morajo lotevati učitelji v današnjem času:

»Kako motivirati današnjo mladino, kako jim privzgojiti odnos do učenja. In kako v tej družbi, ki išče samo – bodimo odkriti – čim hitrejši zaslužek, čim večji ugled, čim bolj znano mesto na Facebooku ali kjerkoli, kako jih zmotivirati in jim preprosto povedati: znanje, vrednote, neka empatija, predvsem pa tudi dobri medčloveški odnosi, to so še vedno cilji, ki jih moramo v osnovni šoli zahtevati in iskati.«

Ministrstvo za izobraževanje večjih sistemskih sprememb v osnovnih in srednih šolah letos ne načrtuje. Minister Pikalo je napovedal spremembo zakona o vrtcih, s katero naj bi preprečili anomalije, kot je bil primer zasebnega zavoda Kengurujčki, kjer naj bi surovo ravnali z malčki. Na področju srednjih šol poteka proces prenove gimnazijskega programa. V srednje šole pa namerava ministrstvo uvesti tudi predmet državljanske vzgoje. V pripravi je tudi strategija za delo z nadarjenimi učenci, ki so zdaj pogosto zapostavljeni. Glede Bele knjige pa je minister povedal, da so posvete in analize že opravili, proces priprave pa še poteka.

Lucija Dimnik Rikić