Poleg različnih študentskih izmenjav se vse več slovenskih študentov odloča za opravljanje prakse v tujini, večinoma med absolventskim letom ali med poletjem. Različne slovenske organizacije študentom pomagajo pri iskanju prakse preko Erasmus+ programa. To so prakse, ki jih študentje preko svoje univerze opravljajo v Evropi. Prav tako pa lahko prakso študentje opravljajo drugače, saj že nekaj let delujejo tudi turistične agencije, ki študentom omogočajo prakse, pripravništva in študentska dela v Ameriki, Novi Zelandiji in Avstraliji. Več Lara Gril.

Zaradi dostopnosti vedno več študentov prakso opravlja v tujini

Poleg različnih študentskih izmenjav se vse več slovenskih študentov odloča za opravljanje prakse v tujini, večinoma med absolventskim letom ali med poletjem. Različne slovenske organizacije študentom pomagajo pri iskanju prakse preko Erasmus+ programa. To so prakse, ki jih študentje preko svoje univerze opravljajo v Evropi. Prav tako pa lahko prakso študentje opravljajo drugače, saj že nekaj let delujejo tudi turistične agencije, ki študentom omogočajo prakse, pripravništva in študentska dela v Ameriki, Novi Zelandiji in Avstraliji.
Organizacije pomagajo olajšati postopke pred odhodom in študente usmerjajo, saj se največ problemov pojavi nekaj mesecev pred odhodom na prakso. Aja Čelhar, študentka francoščine in angleščine:

»Največji plus je vsekakor to, da se vključiš v tuj delovni kolektiv. To te prisili, da uporabljaš njihov jezik, da se vključiš v njihovo družbo, si poiščeš stanovanje. Odvisen si samo sam od sebe, nihče ti ne pomaga. Predvsem pa imaš pristen stik s kulturo države, v kateri delaš.«

Najpopularnejša načina iskanja prakse v Sloveniji sta program Erasmus+ praksa in organizacija pripravništva, prakse in poletnega dela prek potovalne agencije Nomago. Prakso, ki ni plačana, si prek Erasmus+ programa študentje poiščejo sami, medtem ko agencija omogoča plačano prakso pri že znanih delodajalcih, vendar mora biti študent prilagodljiv. Za iskanje lastne prakse je potrebno več osebne pobude in aktivnega iskanja prek spletnih strani, kot je na primer Erasmus intern.
Tako tuji kot domači delodajalci po besedah študenta novinarstva Roka Gregoriča iščejo osebe, ki jih ni strah in so pripravljene sprejeti nove izzive.
Lara Gril v prispevku s sogovorniki ugotavlja še, da predhodne izkušnje po navadi niso potrebne, potreben je samo pogum, da človek stopi iz svoje cone udobja in pridobi čim več izkušenj.

Prvi