Gotovo se je kateri od otrok, ki obiskuje šolo, kdaj pošalil, da je najlepši del šole pravzaprav čas, ko nastopi obrok: pa naj gre za zajtrk, malico ali kosilo. Vendar vsi ne dobivajo enotnih obrokov, nekateri morajo namreč zaradi zdravstvenih težav določeno živilo ali skupino živil izločiti iz prehrane in so zato upravičeni do t. i. medicinsko indicirane diete. Se pa pojavljajo tudi želje, ponekod tudi zahteve staršev, da je njihov otrok upravičen do prehrane, ki ni medicinsko utemeljena.

Kdaj je otrok v vrtcu ali šoli upravičen do šolske dietne prehrane?

Delež medicinsko indiciranih diet je približno 5,5 odstotka, je pa opaziti čedalje več želja staršev, da se njihovim otrokom pripravi hrana, ki nima zdravstvene podlage.

Prehrana, ki medicinsko ni utemeljena, predstavlja zelo veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode tako z moralnega, organizacijskega in seveda tudi z ekonomskega vidika. -Irena Simčič, Zavod za šolstvo.

“Druge posode, nov pribor, ločeno serviranje in shranjevanje živil…” nekatere logistične in organizacijske izzive ob primeru brezglutenske diete – če ima otrok na primer celiakijo – predstavu Zlatka Prelog z Osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornava:

Torej, priprava diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev, ki se ukvarjajo npr. z bioresonanco, homeopatijo itn., ter verskih in drugih osebnih prepričanj staršev – recimo želje po vegetarijanski ali veganski dieti – ter drugačnih diet za šole niso obvezujoče. Lahko pa jih ponudijo v skladu s svojimi možnostmi. O dogovoru na osnovni šoli Ledina njen ravnatelj Goran Popovič: “Zaradi verskih razlogov smo to uredili z dvema jedilnikoma: ponudimo hrano s svinjino oziroma brez svinjine.”

Pa so starši zahtevnejši od otrok? Popovič se pri odgovoru ne osredotoči zgolj na področje prehrane: “Na splošno so starši na vseh področjih, ki so vezani na šolo, zahtevnejši. Tako kot to velja za ocene, programe, velja tudi za hrano. Starši se vse bolj vtikajo v delo šole, to, da ne zaupajo šolskemu sistemu,  je velik problem. ” Nadaljuje, da starši očitno težko prepustijo ta del vzgoje in izobraževanja strokovnjakom, država pa da je dovolila, da vsak, ki ima 3 minue časa, ima tudi pravico priti na šolo in pojasnjevati, kaj je prav. “Seveda je prav, da izrazi svoje mnenje, a tu govorimo o zahtevkih. Če jim ne ugodimo, so potem inšpekcijski pregledi,” pvoe Popovič.

Otrok je upravičen do šolske dietne prehrane le z zdravniškim potrdilom specialista.

Tina Lamovšek