V tokratni sobotni jutranji rubriki KIKS – Kratka informativna koristna slovenščina se bomo lotili jezikovne dileme, ki se velikokrat pojavi. Nekaj primerov iz aktualnega časa: Smo ves december preživeli v veselem vzdušju ali cel december? In že takoj, še dobro se ni ohladil, zmazali ves božični kolač ali cel kolač? Se zdaj cel svet vrti okoli potrošnje ali se vrti ves svet? Ta vprašanja je Mojca Delač zastavila dr. Alenki Jelovšek, raziskovalki na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

Kakšna je prava uporaba pridevnikov cel in ves?

Tokrat smo se lotili še ene jezikovne dileme, ki se velikokrat pojavi. Nekaj primerov iz aktualnega časa : Smo ves december preživeli v veselem vzdušju ali cel december? In že takoj, še dobro se ni ohladil, zmazali ves božični kolač ali cel kolač? Se zdaj cel svet vrti okoli potrošnje ali se vrti ves svet? Ta vprašanja je Mojca Delač zastavila dr. Alenki Jelovšek, raziskovalki na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

Vprašanje je sicer zelo zapleteno in večplastno. Na najbolj osnovnem nivoju ju lahko (cel in ves op.a.) ločimo glede na to, ali se vežeta s konkretnim ali abstraktnim samostalnikom.

Primer konkretnega: pojedli smo (en) cel kolač.

 Cel in ves sta v nekaterih primerih tudi zamenljiva, vendar je na primer  "ves december" knjižno bolj pravilno kot "cel december", kar je bolj pogovorno.

Lahko še dodamo, da je novi sinonimni slovar, ki je izšel pred kratkim, rabo »cel« označil kot pogovorno, primer: cel svet, cela družina. Če želimo knjižno rabo, je v tem primeru ves bolj pravilen.

Je volk pojedel vso kozo ali celo kozo?

Tukaj je absolutno prav celo kozo, ker gre za eno konkretno žival.

 

 

 

Mojca Delač