Med 25. in 31. majem v Sloveniji poteka teden gozdov, letos pod od geslom »Skrbno z gozdom!«, poudarek pa je na spoštovanju gozdnega bontona. Strokovnjaki opozarjajo tudi na posledice množičnega obiskovanja gozdov v času epidemije.

Ob tednu gozdov opozorila o posledicah množičnega obiska gozdov v času epidemije

V Sloveniji med 25. in 31. majem poteka teden gozdov, letos pod geslom »Skrbno z gozdom!«. Poudarek tedna je na spoštovanju gozdnega bontona, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na posledice množičnega obiskovanja gozdov v času epidemije. Povečano število obiskovalcev pa je prineslo tudi nekatere težave, pravi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanonik.

“Povečano število ljudi v gozdu je začelo motiti gospodarjenje z gozdovi – sečnjo, spravilo lesa … To so nevarna opravila in s terena nas opozarjajo, da morajo večkrat ta opravila ustaviti zaradi varnosti. Treba se je zavedati, da ima vsak gozd tudi lastnika in njegovo lastninsko pravico je treba spoštovati.”

Zaradi povečanega obiska gozdov tako bolj pogosto pride tudi do konfliktov z lastniki gozdov. Tem je gozd seveda lahko vir zaslužka, nekaterim celo preživetja, a  lastniki niso proti obiskovalcem v gozdu, dokler se ti seveda držijo vseh pravil. Vse več je tudi ljudi, ki gozdne poti izkoriščajo za prepovedano vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju, zato na pristojnem ministrstvu že načrtujejo povečan nadzor. Prav tako je povečan obisk prinesel večjo količino smeti in različne poškodbe na drevesih in ostalem ostalem rastlinstvu, dodaja dr. Andrej Verlič iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

“Redni obiskovalci gozdov so poročali tudi o večjem hrupu, ta je moteč za prebivalce gozdov – živali. Poleg tega so shodili nove poti izven sicer precej goste mreže že utrjenih poti, s čimer teptajo vegetacijo, zbijejo tla in to vpliva na odtok površinske vode, rast vegetacije in se še bolj približajo živalim, ki se že sicer dovolj težko umaknejo obiskovalcem. Zdaj smo še bolj posegli v njihov prostor.”

Da bodo slovenski gozdovi zdravi, skrbijo tako njihovi lastniki kot gozdarji in druge pristojne službe. A njihov trud ni dovolj, če gozdnega bontona ne upoštevajo obiskovalci. Zato si dobro zapomnite pravila obnašanja v gozdu, kot jih je povzel direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem:

“Upoštevajte navodila in želje lastnika gozda, vozite le po motornim vozilom namenjenih cestah, ne hodite izven gozdnih poti, izogibajte se predelom, kjer poteka sečnja, ne uničujte dreves in ostalih rastlin, ne plašite živali, v gozdu ne puščajte smeti, prav tako v gozdu ne kurite in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.”

Andreja Čokl