Danes so na Jelovici iz prilagoditvene obore na prostost spustili prva dva gorenjske risa. Zois in Aida sta prva risa, ki so ju v okviru projekta LIFE Lynx zdaj pripeljali tudi na Gorenjsko, kjer je ris izumrl že na začetku 20. stoletja. S tem projektom, v katerem sodeluje pet držav, pa želijo ustvarili tudi t. i. povezovalno populacijo s sosednjimi populacijami risov v Alpah. V svobodo je Zoisa in Aido pospremila tudi Romana Erjavec.

V Sloveniji imamo 20 odraslih risov, prostora pa je dovolj za 100

Danes so na Jelovici iz prilagoditvene obore na prostost izpustili prva dva gorenjska risa. Zois in Aida sta prva risa, ki so ju v okviru projekta LIFE Lynx zdaj pripeljali tudi na Gorenjsko, kjer je ris izumrl že na začetku 20. stoletja. S tem projektom, v katerem sodeluje pet držav, pa želijo ustvarili tudi  t. i. povezovalno populacijo s sosednjimi populacijami risov v Alpah. V svobodo je Zoisa in Aido pospremila tudi Romana Erjavec.

Peter Benedki, starešina lovske družine Nomenj Gorjuše: "Seveda nam je bilo jasno, da je pri vsem tem daleč najpomembneje, da take projekte najprej dobro predstavimo  domačinom. Tega smo se lotili pravočasno in temeljito."

Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove: "Ris je avtohtona vrsta, pomembna za ekosistem, njegovo vnovično doselitev pa bomo tudi pozorno spremljali na terenu."

Romana Erjavec