Občanu, ki je konec oktobra lani dobil plačilni nalog, ker na počivališču Mlake ni nosil maske na prostem, ne bo treba plačati denarne kazni. Višje sodišče v Kopru je namreč ugotovilo, da ne gre za prekršek, zato je postopek ustavilo. Kaj konkretno glede odloka o uporabi mask ugotavlja sodišče in kaj ta sodba pomeni za vse tiste, ki so globe že plačali? Več o tem v pogovoru s Katarino Bervar Sternad iz Pravne mreže za varstvo demokracije, kjer prav tako ugotavljajo, da je v tem primeru pravna podlaga pomanjkljiva. Z njo se je pogovarjala Lucija Dimnik Rikić.

Višje sodišče v Kopru je ugotovilo, da sankcioniranje neupoštevanja priporočila uporabe mask nima zakonske utemeljitve.

Občanu, ki je konec oktobra lani dobil plačilni nalog, ker na počivališču Mlake ni nosil maske na prostem, ne bo treba plačati denarne kazni. Višje sodišče v Kopru je namreč ugotovilo, da ne gre za prekršek, zato je postopek ustavilo. Kaj konkretno glede odloka o uporabi mask ugotavlja sodišče in kaj ta sodba pomeni za vse tiste, ki so globe že plačali? Več o tem v pogovoru s Katarino Bervar Sternad iz Pravne mreže za varstvo demokracije, kjer prav tako ugotavljajo, da je v tem primeru pravna podlaga pomanjkljiva. Z njo se je pogovarjala Lucija Dimnik Rikić.

 

Policisti so zaradi neuporabe zaščitne maske od 24. oktobra do konca decembra lani izrekli 2242 glob. Posameznikom, ki so že plačali kazni za prekrške, za katere sploh ni pravne podlage, v Pravni mreži za varstvo demokracije svetujejo, naj ali vložijo pobudo za varstvo zakonitosti ali pa prekrškovnemu organu dajo pobudo, naj odločbo o prekršku odpravi.

Lucija Dimnik Rikić