Nakupi prek spleta iz tretjih držav so se julija podražili, saj je začela veljati evropska direktiva, ki tudi za izdelke, cenejše od 22 evrov, ukinja olajšavo in nalaga plačilo davka. Na vse blago, kupljeno na spletu in dobavljeno iz držav zunaj Evropske unije, je tako obračunan uvozni DDV po stopnji, ki jo ima posamezna država članica. Zgornja meja vrednosti pošiljk, za katere je treba plačati samo DDV, je 150 evrov. Dražje pošiljke pa so še ocarinjene. Tej novi direktivi so se prodajalci prilagodili, saj prek sistema IOSS omogočajo plačilo DDV ob nakupu izdelka. Kupec tako izdelek v celoti plača ob naročilu. Vendar se nekje na poti do Slovenije zatakne, saj mora kupec ob prejemu pošiljke DDV plačati še enkrat. Kje se zatika in kako dobiti nazaj plačan DDV? Odgovori v prispevku, ki ga je pripravila Urška Henigman.

Uvozna ureditev IOSS za spletne nakupe iz tretjih držav ne deluje bezhibno

Nakupi prek spleta iz tretjih držav so se julija podražili, saj je začela veljati evropska direktiva, ki tudi za izdelke, cenejše od 22 evrov, ukinja olajšavo in nalaga plačilo davka. Na vse blago, kupljeno na spletu in dobavljeno iz držav zunaj Evropske unije, je tako obračunan uvozni DDV po stopnji, ki jo ima posamezna država članica. Zgornja meja vrednosti pošiljk, za katere je treba plačati samo DDV, je 150 evrov. Dražje pošiljke pa so še ocarinjene.

Tej novi direktivi so se prodajalci prilagodili, saj prek sistema IOSS omogočajo plačilo DDV ob nakupu izdelka. Kupec tako izdelek v celoti plača ob naročilu. Vendar se nekje na poti do Slovenije zatakne, saj mora kupec ob prejemu pošiljke DDV plačati še enkrat.

"Prek eBaya naročam kakšno leto in izdelke so mi vedno korektno dostavili. Prejšnji mesec pa sem namesto paketa dobila obrazec carinske pošte, da bi mi zaračunali davek na kupljene izdelke. Čeprav sem ob naročilu davek že plačala."

Tako je svoje težave opisala poslušalka Ana. O težavah pa poročajo tako kupci iz drugih evropskih držav kot tudi prodajalci. Kot so nam pojasnili na Finančni upravi Republike Slovenije, zakonodaja omogoča plačilo DDV na dva načina, prek uporabe posebne uvozne ureditve IOSS ali z uporabo posebne ureditve pri uvozu – v tem primeru se DDV obračuna s carinsko deklaracijo. Pri uporabi posebne uvozne ureditve IOSS se DDV plača že prodajalcu in se za blago opravijo samo carinske formalnosti, ki so potrebne za sprostitev blaga v prosti promet v Uniji.

"Seznanjeni smo, da se v praksi dogajajo primeri, ko je kupec ob nakupu plačal DDV, ob carinjenju pa evidenčna številka IOSS na carinski deklaraciji ni bila navedena, kar je vodilo do avtomatičnega obračuna DDV. V takih primerih svetujemo, da se stranke obrnejo na spletnega trgovca in od njega zahtevajo vračilo plačanega DDV (nekateri spletni trgovci imajo možnost vračila DDV že objavljene na svojih spletih straneh). Dodajamo, da se s podobnimi problemi srečujejo tudi kupci in carinske administracije v drugih državah članicah, s čimer je seznanjena tudi Evropska komisija."

Kako v praksi deluje sistem IOSS, kje se zatika in zakaj se pravzaprav dogaja ta dvojna obdavčitev? Boštjan Pernek s Pošte Slovenije pojasnjuje, da prodajalec ni poslal pravih podatkov o številki IOSS, zato jih tudi ni odvedel. Potrošnikom svetuje, naj ob dvojnem plačilu DDV od spletnega prodajalca zahtevajo vračilo:

"Po naših informacijah pošiljatelji ne problematizirajo zadeve in v veliki večini primerov brez težav vrnejo ta preplačan DDV."

Odgovor na vprašanje, kako rešiti problem dvojnega plačevanja DDV pri spletnih nakupih, smo iskali na Evropskem potrošniškem centru, kjer nam je Romana Javornik povedala, da poznajo težave in tudi pojasnila Pošte Slovenije:

"Menimo, da je z navedeno ureditvijo kupec v slabem položaju, saj je obveznost zagotovitve podatkov na strani prodajalca. Ker pa si želi prevzeti naročeno blago in ker so stroški dvojnega plačila DDV, kadar gre za pošiljke manjših vrednosti, razmeroma majhni, predvidevamo, da se večina potrošnikov s terjanjem plačila DDV od prodajalca ne bo želela ali zmogla ukvarjati."

Na FURS-u pa še pojasnjujejo:

"Dodatno pojasnjujemo še, da morajo biti v skladu s carinsko zakonodajo vse pošiljke, ki prispejo iz tretjih držav, predložene carinskemu organu takoj ob vnosu na carinsko območje Unije ter zanje vložena elektronska carinska deklaracija. Če gre za uporabo posebne uvozne ureditve IOSS, gre za davčno poenostavitev, ki ne vpliva na izvajanje carinskih formalnosti, ki morajo biti opravljene, da je lahko blago v Uniji sproščeno v prosti promet. Enaka ureditev velja za vse države članice in prenosnike poštnih pošiljk. Gre za razmeroma nove postopke, v veljavi oz. uporabi od 1. 7. 2021, medsebojna komunikacija med spletnimi trgovci ter prenosniki poštnih pošiljk pa še ne teče najbolje. Predvidevamo, da se bodo te začetne težave kmalu uredile."

Za zdaj pa vam torej ostane dvoje – ali zavrnete pošiljko, če ste ob nakupu plačali davek na pošiljki, pa ni navedeno, da gre za pošiljko IOSS, ali pa plačate pošiljko, prevzamete, plačate DDV in nato od prodajalca zahtevate vračilo DDV, ki ste ga plačali ob nakupu izdelka.

Urška Henigman