V Stari Elektrarni v Ljubljani je potekala mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj, na kateri so govorke in govorci pozornost namenili različnim oblikam reševanja stanovanjskega vprašanja. Konferenca je zaostreno stanovanjsko krizo umestila v čas in prostor in ponudila vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas. Po predstavitvi dveh dobrih praks iz tujine – Stanovanjske zadruge Kohlenrutsche iz Dunaja in Skupnostnega zemljiškega sklada iz Bruslja, so o stanju pri nas razpravljali predstavniki nekaterih pobud za stanovanjske zadruge iz lokalnega okolja in javnih akterjev. Konferenca se je udeležila Urška Henigman.

Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj primerjala dobre prakse iz tujine z razmerami v Sloveniji

V Stari elektrarni v Ljubljani je potekala mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj, na kateri so govorke in govorci pozornost namenili različnim oblikam reševanja stanovanjskega vprašanja. Konferenca je zaostreno stanovanjsko krizo umestila v čas in prostor in ponudila vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas.

Dunaj na leto nameni 450 milijonov evrov za reševanje stanovanjske problematike. Povsem nepredstavljiva vsota za slovenske razmere. Da je pomoč države ali občine nujna za zagotavljanje primernih stanovanj po dostopnih cenah, so na okrogli mizi o nadaljnjih korakih za vzpostavitev delovanja stanovanjskih zadrug poudarili predstavniki nekaterih pobud za stanovanjske zadruge iz Ljubljane, Maribora in Hrastnika, ki so se pogovarjali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

V Sloveniji še nimamo sodobnih oblik stanovanjskih zadrug. Ključen vzrok za to je, da še ni primerne zakonodaje,  čeprav so bile zadruge vključene v resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu od leta 2015 do leta 2025. Konferenco so organizirali IPoP – Inštitut za politike prostora, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, AVANTA LARGO, Zavod za družbeno komuniciranje in Kulturno izobraževalno društvo PiNa – Associazione culturale ed educativa PiNa v sklopu projekta Za stanovanjske zadruge, ki je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021. Več o stanovanjskih zadrugah so zapisali tukaj.

Urška Henigman