Vlada in sindikati javnega sektorja so danes na stebernih pogajanjih govorili o vladnem predlogu odprave plačnih nesorazmerij. Zdravnikov na pogovorih ni bilo, vladi ne zaupajo več, vztrajajo. Pogajanja se ne premaknejo z mrtve točke. Pristojna ministrica Valentna Prevolnik Rupel predlaga, da je treba mogoče razmišljati o novih rešitvah, kot je mediacija, ki bi morda premaknile stvari naprej. To pot bi preiskusili tudi v Fidesu. Kot vse kaže pa je vlada uspešno končala zgodbo glede reorganizacije nujne medicinske pomoči.

Druge teme:
- Razrešene dileme glede kamniške urgence; v prenovljenem pravilniku bo prepoznana kot strateška točka
- Evropska komisija načrtuje skupno obrambno pot; od krepitve industrije do skupnih nabav
- Za Gazo ni na vidiku ne premirja ne povečanja dotoka humanitarne pomoči

Prvi