Elephant Sessions: For The Night. Prodornemu kvartetu je uspelo posneti privlačen, igriv in tudi provokativen album sodobne škotske fuzije.

Peter Barbarič