Burd Ellen: A Tarrot of The Green Wood. Zelo pravšen album za dni, ko se njihova svetloba prehitro umakne noči, hkrati pa nov pevsko glasbeniški izziv v Etnofonijah zadnjih tednov.

Peter Barbarič