V srcu zore quebeškega folk tria Genticorum. Trio si je za vsebinski okvir novega albuma izbral ptice. Najpogosteje se pojavlja škrjanček. https://okopislavertvslo.wordpress.com/2023/09/14/v-srcu-zore-quebeskega-tria-genticorum/.

Peter Barbarič