MirAnda: Ženska iz Lizbone: Ženska v mestu. Album prvenec MirAnde se v razumevanju fada naveže na predmestne klube Lizbone. Fado si razlaga precej bolj žanrsko sproščeno, kot glasbo potepuhov. https://okopislavertvslo.wordpress.com/2023/09/28/miranda-zenska-iz-lizbone-zenska-v-mestu/

Peter Barbarič