Gordan. Ljudske pesmi z Balkana v stiku z berlinskim zvočnim podzemljem, z njegovim avantgardnim eksperimentiranjem, glasbeno razgradnjo. https://okopislavertvslo.wordpress.com/2024/07/04/gordan/

Peter Barbarič