Šesta tekmovalna oddaja Gymnasium.eu, je soočila mnenja tekmovalnih ekip Gimnazije Novo mesto in I. gimnazije v Celju, govorili pa so o znanosti in visokem šolstvu v Evropski uniji. Dijaki so svoje odgovore usmerili predvsem v pregled delovanja odbora za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir STOA in v smernice, ki jih za razvoj znanosti in inovacij podpira in oblikuje program Obzorje 2020.

Kljub temu, da je bilo leto 2016 za Evropsko unijo politično zelo težko leto, se za svoj nadaljnji razvoj opira na znanost in tehnologijo, ki sta kljub pretresom na drugih področjih ostali na visokem nivoju. Evropa s svojimi znanji in strokovnjaki skuša obdržati vodilni položaj v nekaterih panogah industrij, vendar se kljub razvitosti srečuje z določenimi družbenimi izzivi – kot je na primer (v Sloveniji še posebej pereč) beg možganov. Prav zaradi tega Evropska unija znotraj svojih meja spodbuja odličnost in povečevanje udeležbe v izobraževanju, saj izobraženi posamezniki veliko doprinesejo tako družbi kot tudi znanosti, delajo z družbo in za njo.

Eden izmed ključnih inovacijskih ukrepov na področju znanosti je program Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki je do danes največji program Evropske unije za raziskave in inovacije. Omenjeni program bo utiral poti za velike zamisli iz laboratorija na trg, kar bo prineslo še več želenih prebojev, odkritij in svetovnih novosti. Evropska unija je za sedemletno obdobje projekta namenila približno 80 milijard evrov, v ta znesek pa so prišteti zasebne in nacionalne naložbe, ki jih bo projekt pritegnil.

Z dijaki Gimnazije Novo mesto in dijaki I. gimnazije v Celju bomo govorili o znanstvenem potencialu, ki ga premore Evropska unija, kako ta deluje na področju znanosti ter kako je znanost financirana, saj ima inovativnost osrednje mesto v strategiji Evropske unije za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Države članice naj bi do leta 2020 za raziskave in razvoj namenile tri odstotke svojega BDP, kar bi v EU ustvarilo 3,7 milijona delovnih mest in povečalo letni BDP za skoraj 800 milijard evrov.

Poleg vprašanj glede znanosti pa se bomo lotili tudi evropskega vesoljskega programa. Pomembna iztočnica bo: kaj bo Sloveniji prineslo članstvo v Evropski vesoljski agenciji?

V sredo ob 20h bo z nami tudi evropska poslanka Romana Tomc, debato pa bomo po zaključeni šesti tekmovalni oddaji nadaljevali na mobilni aplikaciji Gymnasium.eu – skupaj z dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazije Kranj ter Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica.

Aleš Ogrin