V Hudi muski bomo tokrat namenili nekaj besed znanim besedilopiscem, ki so sooblikovali podobo zlate dobe Slovenske popevke.

Prezelj Andrej