Alojz Ihan, Alenka Zupančič, Marina Dermastia in Tomaž Zwitter o dvomu in kritičnem razumu

Zadnja tri leta so nam govorili, naj zaupamo v znanost in izsledke raziskav. Govorili so, naj zaupamo in verjamemo poznavalcem, strokovnjakom, znanstvenikom. Vendar; ali ni prav dvom bistvo znanosti? Ali ni kritični razum tisto, kar najbolj krasi inteligentnega človeka? Vprašanja, ki odpirajo širše dileme. Ali moramo zaupati v znanost? Ali lahko verjamemo znanstvenicam in znanstvenikom? V Intelekti razmišljajo: zdravnik Alojz Ihan, filozofinja Alenka Zupančič, biologinja Marina Dermastia in astrofizik Tomaž Zwitter. Vsi so doktorji znanosti, ugledni predavatelji, vsi pišejo in objavljajo. Na debato v studio Prvega jih je povabil Iztok Konc.

Foto, od leve proti desni in od spodaj navzdol:

 • Aristotel, filozof (384-321 pr. n. št)
 • Satyendra Nath Bose, fizik in matematik (1894-1974)
 • Emanuelle Charpentier, genetičarka (1954)
 • Dorothy Hodgkin, kemičarka (1910-1994)
 • Gregor Mendel, genetik (1822-1884)
 • Stephen Hawking, kozmolog (1942-2018)
 • Sigmund Freud, psihoanalitik (1856-1939)
 • Charles Darwin, biolog (1809-1882)
 • Mohamed ibn Musa al Hvarizmi, astronom in matematik (780-847)
 • Ada Lovelace, matematičarka (1815-1852)
 • Niels Bohr, fizik (1885-1962)
 • Tu Youyou, farmakologinja (1930)
 • Nikolaj Kopernik, astronom (1473-1543)
 • Dmitri Mendeleev, kemik (1834-1907)
 • Albert Einstein, fizik (1879-1955)
 • Marie Curie, fizičarka in kemičarka (1867-1934)
 • Jennifer Doudna, biokemičarka (1964)
 • Alan Turing, računalničar (1912-1954)
 • Max Planck, fizik (1858-1947)
 • Konstantin Ciolkovski, raketni znanstvenik (1857-1935)
 • Alessandro Volta, fizik in kemik (1745-1827)
 • Maryam Mirzakhani, matematičarka (1977-2017)
 • Fibonacci, matematik (1170-1250)
 • Nikola Tesla, elektroinženir (1856-1943)
 • Louis Pasteur, mikrobiolog (1822-1895)
 • Ferdinand de Saussure, jezikoslovec (1857-1913)
 • Galileo Galilei, astronom (1564-1642)
 • Rosalind Franklin, kemičarka (1920-1958)
 • Isaac Newton, fizik (1642-1727)
 • Herman Potočnik Noordung, teoretik plovbe po vesolju (1892-1929)
 • Claude Levi-Strauss, antropolog (1908-2009)
 • Vera Rubin, astronomka (1928-2016)
 • Johannes Kepler, astronom (1571-1630)
 • Jane Goodall, primatologinja (1934)

 

Vse fotografije so na Wikipediji objavljene kot javna last, z izjemo naslednjih: al-Hvarizmi (Wikipedija, Davide Mauro), de Saussure (Wikipedija, Frank-Henri Jullien), Tu (Wikipedija, Bengt Nyman), Franklin (Wikipedija, MRC Laboratory of Molecular Biology), Charpentier (Wikipedija, Bianca Fioretti), Doudna (Wikipedija, Cmichel67), Goodall (Wikipedija, Muhammad Mahdi Karim), Rubin (Wikipedija, NOIRLab), Lévi-Strauss (Wikipedija, UNESCO), Fibonacci (Wikipedija, Hans-Peter Postel), Mirzakhani (Wikipedija, Maryeraud9),

Iztok Konc