Ob svetovnem dnevu človekovih pravic bomo govorili o diskriminaciji – dogaja se tudi pri nas, na vseh področjih družbenega življenja, in pomeni kršenje človekovih pravic. Primere obravnava zagovornik načela enakosti, ki smo ga uzakonili leta 2016 in s tem zadostili evropski direktivi. To funkcijo opravlja Miha Lobnik. V nasprotju s pristojnostmi varuha človekovih pravic pristojnosti zagovornika načela enakosti segajo ne samo na področje javnega, temveč tudi na področje zasebnega sektorja. Kateri so najpogostejši primeri prijave diskriminacije, kako lahko zagovornik ukrepa, pa tudi, kakšne so njegove ugotovitve glede dostopnosti bolnišničnega zdravljenja za oskrbovance v domovih za starejše v obdobju covida, v intervjuju.

Ali čas covida-19 povzroča več primerov diskriminacije?

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic govorimo o diskriminaciji – dogaja se na vseh področjih družbenega življenja in pomeni kršenje človekovih pravic. Primere obravnava Zagovornik načela enakosti, ki smo ga uzakonili leta 2016 in s tem zadostili evropski direktivi. To funkcijo opravlja Miha Lobnik. V primerjavi z varuhom človekovih pravic pristojnosti zagovornika načela enakosti segajo ne samo na področje javnega, temveč tudi na področje zasebnega sektorja.

Po podatkih prve raziskave o diskriminaciji pri nas je približno 20 odstotkov ljudi že doživelo diskriminacijo. To je velik odstotek. Skrb vzbujajoče pa je, da je le petina od teh sprožila ustrezen postopek oziroma se temu uprla.

V oktobru so po prijavi začeli postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so covid-19 preboleli v Domovih za starejše in ne v bolnišnicah.

Postopek še ni končan. Še vedno zbiramo podatke, pravi Miha Lobnik

Pri Zagovorniku načela enakosti v tem času obravnavajo številne primere, med drugim tudi izplačevanje božičnic v podjetjih.

Tudi upravno sodišče je potrdilo naše ugotovitve v nekaterih podjetjih, da je bilo lansko izplačevanje božičnice za tiste, ki so bili na porodniškem ali bolniški odsotnosti, diskriminatorno. Vsem pripada enak znesek. Tudi letos obravnavamo nekaj podjetij, ki kršijo to načelo, poudarja Lobnik.

 

Darja Groznik