Velikokrat slišimo dilemo pri izbiranju spola ali množine, glede na navezavo na predhodno besedo. V povezavi s to tematiko smo se obrnili na predavatelja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Profesor doktor Hotimir Tivadar pravi, da je glede tega vprašanja precej svobodomiseln in bi večinoma dopuščal tudi dvojnost.

Prof. dr. Hotimir Tivadar o pravilnem izbiranju spola ali množine

Velikokrat smo v dvomih, kateri spol ali število uporabiti ob navezavi na predhodno besedo. Za razlago smo prosili predavatelja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Pravi, da je glede tega vprašanja precej svobodomiseln in bi po večini dopuščal tudi dvojnost.

"Dvojnost v konkretnem primeru izgine. Če govorimo o klubu Olimpija – to je bila Olimpija. Ne moremo reči 'to je bil Olimpija'. Zaradi linearnosti govora bo to delovalo zelo čudno. Tako moramo potem dodati 'to je bil rokometni klub Olimpija'."

Zgodi se, da se tudi najboljši poznavalci slovenskega jezika znajdejo v dilemi, tudi javni govorci ali delujoči v javnih medijih. Hotimir Tivadar hkrati poudarja, da se je treba pripraviti na sam govor in vsebino dobro poznati.

"Potem je teh dilem zelo malo, predvsem tisti, ki ste in so profesionalni govorci na nacionalnem radiu. Mislim, da premalo poudarjamo pomembno vlogo naših slovenistov na Radiu Slovenija in Televiziji Slovenija."

Marko Rozman