V slaščičarni naročite malinov ali malinin kos torte? Doma iz limon stisnete limonin ali limonov sok? Ste za zajtrk na kruh namazali paprikin, paprični ali parikov namaz? Če na ta vprašanja ne znate odgovoriti, poslušajte Kratko informativno koristno slovenščino, ki jo je pripravila Darja Pograjc.

Pravilno tvorjenje vrstnih pridevnikov

Katero obliko pridevnika bi uporabili v spodnjih primerih?

  1. Naročil sem malinovo/malinino tortico.
  2. Daj mi, prosim, jagodin/jagodov sladoled!
  3. Makadamijevo/makadamijino olje je čudovita zaščita za lase.
  4. Lipin/lipov čaj pomirja.

Zakaj ti pridevniki povzročajo težave, razloži Urška Vranjek Ošlak, mlada raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU:

"Težava je ta, da se govorcem slovenščine zdi nenavadno, da bi iz samostalnika ženskega spola (torej malina) tvorili pridevnik z obrazilom za moški spol (torej malinov). Vendar to dejansko počnemo, in sicer takrat, ko želimo iz samostalnika ženskega spola tvoriti vrstni pridevnik. Pravila Slovenskega pravopisa 2001 namreč pravijo, da iz samostalnikov ženskega spola tvorimo vrstni pridevnik s pomočjo obrazil -ji, -ski, -ov, redkeje pa tudi z obrazilom -in."

Darja Pograjc