Kadar govorimo ali pišemo besede povezujemo v stavke. Pri tem izbiramo med dvema načinoma: tvornim ali trpnim. Kako je s priporočili, da se trpnika v slovenskem jeziku izogibamo? Še veljajo? Kiks je pripravila Darja Pograjc.

V katerih primerih lahko v slovenskem jeziku uporabljamo trpnik (pasiv)?

Kadar govorimo ali pišemo, besede povezujemo v stavke. Pri tem izbiramo med dvema načinoma: tvornim (aktivnim) ali trpnim (pasivnim). Kako je s priporočili, da se trpnika v slovenskem jeziku izogibamo? Še veljajo? "Trpnik v slovenščini dobro deluje, če je pravilno uporabljen," razloži Miha Zor, napovedovalec in mentor za govor na Radiu Slovenija.

"Kruh je pečen. Čeprav, to je stanje po dejanju. Kruh se peče. To bi bila ta trpna oblika. Pa tudi to nič problematično. Pomembno je samo, da načeloma trpnik v slovenščini uporabljamo, kadar je vršilec dejanja neznan ali nepomemben."

Danes smo tudi slogovno precej bolj liberalni in trpnika ne preganjamo več za vsako ceno.

"Je bolj liberalno, ampak vseeno določena priporočila še vedno veljajo. Treba je vedeti, kdaj je trpnik upravičen."

Darja Pograjc