Oblika "bom bil" je domača predvsem v otroškem govoru, pojavlja pa se tudi v drugih okoliščinah. Je napačna, torej v nasprotju s pravilom, da prihodnjik glagola biti v slovenščini izražamo samo z ustrezno prihodnjiško obliko. V tem primeru torej samo z "bom". Sogovornik: znanstveni sodelavec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Domen Krvina.

Prihodnjik glagola biti izražamo samo z ustrezno prihodnjiško obliko

Oblika "bom bil" je domača predvsem v otroškem govoru, pojavlja pa se tudi v drugih okoliščinah. Je napačna, torej v nasprotju s pravilom, da prihodnjik glagola biti v slovenščini izražamo samo z ustrezno prihodnjiško obliko. V tem primeru torej samo z "bom".

Znanstveni sodelavec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Domen Krvina: "Prihodnjiška oblika se s pomožnim glagolom biti tvori z glagolom, potem pa je zraven deležnik na -l (bom delal, bom naredil). Ko ga predvsem otroci v govoru uporabljajo samostojno, imajo zato občutek, da nekaj manjka."

Nataša Rašl