O sklanjanju samostalnikov v Kratki informativni koristni slovenščini še zdaleč ne govorimo prvič. Orodnik in dvojina nam pri tem očitno povzročata kar nekaj težav. Ste hčerko obiskali pred dvema dnevoma ali dvemi dnevi? Ste nov avto kupili pred dvema letoma ali dvemi leti? Preverila je Darja Pograjc.

Zakaj orodnik dvojine samostalnikov moškega in srednjega spola povzroča toliko težav?

Orodnik dvojine je tisto, kar pogosto povzroča težave pri sklanjanju. Ste hčerko obiskali pred dvemi dnevi ali dvema dnevoma? Ste nov avto kupili pred dvemi leti ali dvema letoma? Po odgovore smo se odpravili k prof. dr. Marku Snoju z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU:

"Pred dvema letoma, seveda! Kajti slovenščina ima dvojino in rečemo: pred enim letom, pred dvema letoma, pred tremi leti."

Do te zmote prihaja zaradi narečij, razloži prof. dr. Snoj:

"Slovenščina ima čudovita narečja. Ta čudovita narečja pa se v marsičem razlikujejo od zbornega knjižnega jezika, ki je na neki način vendarle umetna tvorba. Tukaj je bilo na podlagi nekaterih narečij določeno, da so dvojinske oblike takšne, kot so. V resnici pa imajo številna narečja drugačne dvojinske oblike ali pa sploh nimajo dvojine. In pri dvojinskih orodniških oblikah – pred dvemi leti – ima osrednja kranjščina, sploh gorenjščina, dvojinske oblike enake množinskim."

Darja Pograjc