V Kratki informativni koristni slovenščini danes o priredno sestavljenem osebku. Se sliši preveč strokovno? Takoj pojasnimo. To pomeni, da osebek sestavljata vsaj dve polnopomenski besedi. Na primer: begunci in begunke, radio in televizija, kava in čaj. Dilema, s katero se bomo ukvarjali tokrat, pa je, kako oblikovati povedek, če je v osebku več besed. Darja Pograjc je pripravila KiKs.

Osebek zahteva ujemanje povedka

Ko je v osebku samo ena samostalniška beseda, ni težko določiti oblike povedka. Kaj pa, ko je osebek sestavljen iz več delov?

"Temu strokovno rečemo priredno sestavljeni osebek, kar pomeni, da se v osebku pojavita vsaj dve polnopomenski besedi, med katerima je razmerje enakovredno. Tako enakovrednost na primer izkazuje veznik in. Če navedem nekaj primerov: okolje in prostor, begunke in begunci, elektrika in kurjava, negotovost in tesnoba." – doc. dr. Boris Kern z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 

Dilema, s katero smo se ukvarjali tokrat, je torej, kako oblikovati povedek, če je v osebku več samostalniških besed. Več pa v posnetku.

Darja Pograjc