Prekrivanke so praviloma tvorjenke, ki nastanejo iz dveh ali več besed oz. če citiramo našega današnjega sogovornika: »Prekrivanka je kot duhovita priložnostna beseda, od življenja pa je odvisno ali bo živela ali zamrla.« Lahko pa na primer živijo tudi zgolj v določenih skupnostih – besedo »drečka« najverjetneje poznate samo lastniki psov. Darja Pograjc je preverila, kaj so to prekrivanke in kako jih tvorimo. KiKs!

Kočerja, brunch, jogalates, burkini, drečka, rizvanec, josta, krater, hekaton

"Prekrivanke so besede, ki nastanejo tako, da vzamemo začetni del ene in končni del druge besede. Pri tem se ne oziramo na besedne dele, kot sta koren in pripona. Oba dela potem sestavimo tako, da se struktura zlogov izide," razloži prof. dr. Marko Snoj z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Prekrivanke so praviloma tvorjenke, ki nastanejo iz dveh ali več besed oziroma kot pravi sogovornik:

"Prekrivanka nastane kot duhovita priložnostna beseda, potem pa jo življenje lahko spodbudi k temu, da zares zaživi, lahko pa zelo hitro zamre."

Nekatere prekrivanke živijo v zgolj določenih skupnostih – besedo »drečka« najverjetneje poznate samo lastniki psov. Več o prekrivankah (s primeri) pa v posnetku!

Darja Pograjc