Zadnjo aprilsko Kratko informativno koristno slovenščino (KiKs) namenjamo zapisovanju barv in barvnih odtenkov.

Zapisovanje barv in barvnih odtenkov

Zadnjo aprilsko Kratko informativno koristno slovenščino namenjamo zapisu barv in barvnih odtenkov. Črno-bel, črno bel ali črnobel? Kako bi zapisali naveden primer? Skupaj, narazen, morda z vezajem? Urška Vranjek Ošlak, raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je v KiKs-u navodila za zapisovanje barv in barvnih odtenkov združila v nekaj preprostih pravil.

Darja Pograjc