Kupila si je kolo, na katerega je pričvrstila košarico. To je okno, skozi katerega je zrla. Jezero, v katerega so odvrgli smeti, je v sosednji vasi. Če se vam zdijo te povedi pravilne, potem prisluhnite današnji Kratki informativni koristni slovenščini. V vsaki od omenjenih povedi se namreč skriva napaka, ki se nanaša na uporabo oziralnega zaimka »kateri«. Darja Pograjc pove več.

Saša Grčman: Napake se pogosto dogajajo zaradi mešanja sklanjatvenih vzorcev za moški in srednji spol

Kupila je novo kolo, na katerega je nato pričvrstila še košarico.

To je okno, skozi katerega je zrla.

Jezero, v katerega so odvrgli smeti, se nahaja v sosednji vasi.

Zastavite nam vprašanje, na katerega bomo skušali odgovoriti.

V vsaki od zapisanih povedi se skriva napaka, ki se nanaša na uporabo oziralnega zaimka kateri. Zakaj nam slovnični srednji spol pri tvorjenju omenjenega zaimka povzroča težave, v KiKs-u pojasni Saša Grčman, lektorica Radia Slovenija.

Darja Pograjc