Kvalifikatorji so vrste slovarskih oznak, ki besede opredelijo glede na njihovo slogovno vrednost, krajevno in časovno razširjenost ter dopolnjujejo siceršnji pomenski opis. Primer: v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ob besedi dolgoprstnež zapisan kvalifikator evfem., to je okrajšava za evfemistično. Bi znali pojasniti, kaj točno ta oznaka, torej evfemistično, v slovarju pomeni?

Kvalifikatorji so vrste slovarskih oznak

Kvalifikatorji so vrste slovarskih oznak, ki besede opredelijo glede na njihovo slogovno vrednost, krajevno in časovno razširjenost ter dopolnjujejo siceršnji pomenski opis. Primer: v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ob besedi dolgoprstnež zapisan kvalifikator evfem., to je okrajšava za evfemistično. Bi znali pojasniti, kaj točno ta oznaka, torej evfemistično, v slovarju pomeni?

Nataša Gliha Komac, docentka za slovenski jezik, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, sodeluje pri nastajanju elektronskega rastočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Je torej tista, ki oznake besedam v slovarju "na novo" dodaja, morda ohrani ali samo delno spremeni. Vedno pa se opira na gradivo, tradicije rabe, pa tudi na aktualne teorije v jezikoslovju.

Nataša Rašl