Podnebne spremembe v konkretnih številkah in konkretnih rešitvah. Za posameznika in odločevalce.

Podnebne spremembe v konkretnih številkah in konkretnih rešitvah. Za posameznika in odločevalce.

Danes pri stopinji nad predindustrijskim povprečjem razliko v obnašanju vremena že močno občutimo v najrazličnejših oblikah (vročinski rekordi, požarni rekordi, poplave, taljenje ledenega pokrova….) , povsem očitno se zdi, da pri dveh stopinjah ne bo samo še enkrat huje, ampak bodo razmere radikalno slabše.

Glede na podnebno vremenske težave, ki se bodo kopičili, bomo nedvomno morali najti način, kako potrebne spremembe v našem ravnanju videti in ovrednotiti v novi luči. Ljudje potrebujemo pozitivne obete. Stvari, ki se jih veselimo, ki jih gledamo, kako rastejo in uspevajo. Gospodarska rast, kot jo poznamo, je del problema, ampak zmanjševanje porabe bo treba revalorizirat kot nekakšen napredek, kot pozitivno spremembo.

Bojan Leskovec, Nina Slaček