Prilagajanje je nujno, a prepočasno

Mesta so najpomembnejšimi dejavniki podnebnih sprememb, saj povzročajo največ izpustov toplogrednih plinov. K temu najbolj prispevata promet ter ogrevanje in hlajenje stavb. Hkrati pa tudi najbolj občutijo posledice podnebnih sprememb. Ekstremni vremenski pojavi, kot so huda neurja z močnimi nalivi, so vse pogostejši tudi pri nas – zadnje tako neurje smo doživeli prav nedavno v Ljubljani.

Kot pravi Mojca Dolinar z Agencije republike Slovenije za okolje, to neurje kaže, kje so mesta najbolj ranljiva:

"Mesta so namreč načrtovana za nalive, kot so bili običajni prej. Vendar bodo nalivi čedalje intenzivnejši."

Mesta pa so posebej ogrožena tudi zaradi vročinskih valov, ki so prav tako čedalje pogostejši in vse hujši. Ti najbolj prizadenejo socialno šibke prebivalce, zato je treba pri načrtovanju ukrepov pomisliti tudi nanje.

Špela Novak