V razpravah o podnebnih ukrepih je relativno malo pozornosti namenjene podeželju. Ki pa je zelo pomembno za zeleni prehod. Podeželje je namreč glavni vir hrane, vode in ekosistemov, hkrati pa tam živi največji delež prebivalstva. Podeželje je tudi zelo ranljivo na posledice podnebnih sprememb – pridelava hrane je namreč najbolj neposredno odvisna od spreminjajočega se vremena.