Veliko zaslug za to, da je okolje danes prepoznano kot pomembno politično vprašanje, imajo nevladne okoljske organizacije. Okoljska gibanja so nastala kot odgovor na okoljske katastrofe, kot je bil pojav strupenega smoga v Londonu leta 1952, ki naj bi po ocenah zahteval 12.000 smrtnih žrtev. O razvoju nevladnih okoljskih organizacij in njihovem pomenu danes se je Špela Novak pogovarjala z doktorjem Tomažem Gerdenom.

Zakaj so nastala in njihova vloga danes

Veliko zaslug za to, da je okolje danes prepoznano kot pomembno politično vprašanje, imajo nevladne okoljske organizacije. Okoljska gibanja so nastala kot odgovor na okoljske katastrofe, kot je bil pojav strupenega smoga v Londonu leta 1952, ki naj bi po ocenah zahteval 12.000 smrtnih žrtev. O razvoju nevladnih okoljskih organizacij in njihovem pomenu danes se je Špela Novak pogovarjala z doktorjem Tomažem Gerdenom.

Špela Novak