Energetsko revno je tisto gospodinjstvo, ki si težko ali si ne more privoščiti oz. zagotoviti osnovnih energetskih potreb, zlasti električne energije ter ogrevanja vode in prostorov, v zadnjem času vse bolj tudi hlajenje teh zadnjih. Ko nekdo nima sredstev za investicijo v obnovljive vire, da bi zamenjal zastarele, neučinkovite naprave, se lotil energetske sanacije, nove fasade, pomeni tudi, da verjetno uporablja tisti energent, ki je najcenejši.

Energetska revščina: krivec ali posledica? Na neki način oboje.

Energetsko revno je tisto gospodinjstvo, ki si težko ali si ne more privoščiti oz. zagotoviti osnovnih energetskih potreb, zlasti električne energije ter ogrevanja vode in prostorov, v zadnjem času vse bolj tudi hlajenje teh zadnjih. Ko nekdo nima sredstev za investicijo v obnovljive vire, da bi zamenjal zastarele, neučinkovite naprave, se lotil energetske sanacije, nove fasade, pomeni tudi, da verjetno uporablja tisti energent, ki je najcenejši.

Tomislav Tkalec (Focus, društvo za sonaraven razvoj): "Takoj, ko se cene električne energije zvišajo, se poveča tudi problem energetske revščine. Vzroki zanje so torej nizki dohodki, energetska neučinkovitost domovanj in na koncu seveda cene energentov." 

Tomaž Gorenc (Inštitut za zdravje in okolje): "Intenzivnost vročinskih valov se bo še naprej povečevala. In tukaj smo pri energetski revščini. Ni samo nakup klimatske naprave tisti, ki je pomemben. Tukaj je še servisiranje, vzdrževanje in plačevanje položnic za elektriko. In da bo paradoks še večji: več ko je ljudi, ki imajo klimatske naprave, več energije porabijo v poletnih mesecih. In tukaj lahko naredimo povratno zanko k spodbujanju podnebnih sprememb." 

Nataša Rašl