Na Radiu Ljubljana je začel sodelovati že leta 1933, leto pozneje je prvi prenašal smučarske skoke iz Planice.

Športni pedagog in publicist Drago Ulaga je leta 1930 končal študij na Visoki šoli za telesne vaje v Berlinu. Bil je vrhunski telovadec, športni trener, telovadni učitelj in nazadnje redni profesor za teorijo in metodiko telesne vzgoje na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani. S publicistično dejavnostjo je pripomogel k vključevanju športa v vsakdanje življenje in poudarjal pomen gibalnih dejavnosti za zdravo življenje in upočasnitev procesov staranja. Na Radiu Ljubljana je Drago Ulaga začel sodelovati že leta 1933; leto pozneje je prvi prenašal smučarske skoke iz Planice.

Za svoje delo je športni pedagog in publicist Drago Ulaga prejel Bloudkovo nagrado in priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja. Rodil se je leta 1906 v Globokem pri Rimskih Toplicah.

Milan Krapež, Pavle Jakopič