Urbanizacija sveta je s sabo prinesla tudi veliko nezadovoljstva ljudi, ki v mestih, v katerih živijo, le redko ali na omejen način lahko odločajo o vsem, kar zadeva njihovo vsakdanje življenje. Andy Merrifield v knjigi z naslovom Novo urbano vprašanje piše o tem, da je ena od značilnosti sodobne demokracije prav pomanjkanje demokracije. Zato prihaja do raznih protestov kot opozoril na spreminjanje tako fizičnega okolja kot preganjane dejavnosti in ljudi iz predelov mest s preteklo identiteto. V urbanem tkivu se spletajo nasprotujoči se revščina, razvitost in nerazvitosti, zapuščenost in prenaseljenost, dejavno ustvarjanje in ustvarjalno uničenje. Mesta so prizorišča boja. O tem v oddaji Kulturni fokus, v kateri go gost Klemen Ploštajner, ki je v knjigi napisal spremno besedo. Z njim se bo pogovarjala Magda Tušar.

Prvi