Generaciji navidezne svobode

Družbena pričakovanja oblikujejo naše vedenje in ravnanje. Tako v kontekst družbenega reda in kulture lahko postavimo tudi odnose do otrok, ki se spletajo v družinah, v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah ter drugod. Konstrukcije neoliberalnih pričakovanj so tako v zadnjih desetletjih gradile nekakšne skupne iluzije o tem, da je z nadzorovanjem in usmerjanjem otrokovega prostega časa, šolskega in drugega dela, mogoče ustvariti njihov življenjski projekt. Otrokom, pred katerimi se prihodnost velikokrat riše kot grožnja, se omejujejo spontanost, brezciljnost in svoboda. Že pred časom sta se v znanstvenih krogih skovala izraza otrokocentričnost in otrokocentrična družba. Tako je koncept sodobnega otroštva postavljen v okvire družbenega reda, individualna ravnanja pa omogočajo ohranjanje kapitalistične ideologije. Nedavno tega je izšla knjiga z naslovom Generaciji navidezne svobode, ki v prispevkih različnih avtorjev raziskuje prav ta fenomen. V oddaji Kulturni fokus bodo sodelovali urednik knjige dr. Urban Boljka, ki prihaja z Inštituta za socialno varstvo, dr. Barbara Turk Niskač, etnologinja in antropologinja, ter dr. Tanja Rener s Fakultete za družbene vede. Oddajo je pripravila Magda Tušar.

Magda Tušar