Monumentalno delo Bronisława Malinowskega in pomen izsledkov njegove etnografije danes

Za socialno in kulturno antropologijo je leto 1922 pomembna prelomnica: tako za področje samo kot njegovo metodologijo. Takrat sta namreč izšli za antropologijo ključni monografiji Andamanski otočani Radcliffe-Browna in Argonavti zahodnega Pacifika Bronisława Malinowskega, ki sta nastali na podlagi terenskega dela in dolgotrajnega raziskovanja z opazovanjem in udeležbo med staroselci. Stote obletnice izdaje omenjenih knjig še ni bilo, je pa šele pred dobrima dvema letoma pri nas v prevodu izšlo monumentalno delo Malinowskega, ki v svojem jedru poleg sorodstva, ekonomije, pravil porok, raziskav magije in drugih vidikov življenja nezahodne kulture domačinov na Trobriandskih otokih opisuje tamkajšnjo kulo. Tako se imenuje dvosmerno tradicionalno potovanje s kanuji med otoki, katerega smisel je sklepanje partnerstev in z njim povezana blagovna, simbolna in duhovna ceremonialna izmenjava. V oddaji Kulturni fokus o pomenu in idealizaciji očeta britanske socialne antropologije, njegovem odkritju do tedaj še neznanih načinov življenja v Melaneziji ter o njegovem stoletnem odmevu v humanistiki. Gostje oddaje so dr. Rajko Muršič in dr. Peter Simonič s Filozofske fakultete ter doktorska študentka Nežka Struc, ki je bila ena izmed prevajalk monografije, ki je izšla pri Založbi Aristej; vsi so prispevali tudi članke za tokratno izdajo Dialogov.

Magda Tušar