O mednarodni politični in kulturni povezavi, ki je nihala znotraj bipolarnega sveta hladne vojne, učbeniki pa je skoraj ne omenjajo več

Zgodovina, politika in kultura gibanja neuvrščenih je v zavesti globalnega sveta, izrinjena na rob spomina, kljub vsemu pa se kratkega obdobja mednarodnih povezav nekdanje Jugoslavije in precejšnega dela nezahodno usmerjenega sveta lotevajo nekateri raziskovalci mlajše generacije, sploh letos, ko mineva 60 let od prve konference gibanj neuvrščenih v Beogradu. Gibanje neuvrščenih je bilo tudi polje srečevanj različnih lokalnih kultur in umetniških praks, ki so iskale svoje poti modernosti. V oddaji Kulturni fokus bo Magda Tušar gostila Tino Palaić, antropologinjo in pedagoginjo, ki v Slovenskem etnografskem muzeju vodi evropski projekt Taking Care. Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi (2019–2023). Raziskovalno jo zanimajo predvsem zbiranje, preučevanje in predstavljanje zunajevropskih zbirk v tem muzeju v obdobju gibanja neuvrščenih, ki ga je pomembno soustvarjala SFR Jugoslavija. V Slovenskem etnografskem muzeju je bila soavtorica razstave Afrika in Slovenija: Preplet ljudi in predmetov, s katero so naslovili osebno dediščino študentov iz afriških držav, ki so v Sloveniji študirali v času neuvrščenih. Kot scenaristka je sodelovala tudi pri dokumentarnem filmu Slovenec po izbiri, ki je prikazal usode osmih posameznikov, ki so prišli kot tuji študenti v času neuvrščenih in po študiju v Sloveniji ostali. Gost oddaje je tudi Dragan Petrevski, študent 1. letnika na Podiplomski šoli ZRC SAZU na modulu Kulturna zgodovina. Področje raziskovalnega zanimanja je usmerjeno v preučevanje in vključitev teorije medijskih memov v individualno in kolektivno proizvodnjo, ohranjanje in prenos spominov na Jugoslavijo prek digitalnih medijev.

Magda Tušar