Stric mraz preriše otroške risbe cvetlic na okensko šipo ...
Pripoveduje: Judita Hahn.
Napisala: Marija Vogelnik.
Posneto v studiih Radia Slovenija 1974.

Alja Verbole