Ampak kadar mu kruli v želodcu, so rože prevelika skušnjava ...
Pripoveduje: Valter Dragan.
Napisala: Staša Košak.
Posneto v studiih Radia Slovenija 1996.

Service Galaxy