Gozdnega sejma se udeleži tudi jazbec Janko.
Pripoveduje: Branko Jordan.
Napisal: Tomo Kočar.
Posneto v studiih Radia Slovenija 2005.

Alja Verbole