Sonce Luni obljubi, da ji bo dalo plašč.
Pripoveduje: Milan Štefe.
Židovska pravljica.
Posneto v studiih Radia Slovenija 2008.

Alja Verbole